Wie zijn wij en waar staan we voor?

We zijn een groep ervaren ondernemers, die bij elkaar zijn gekomen om met onze kennis en ervaring andere ondernemers bij te staan in allerlei stappen, welke je als ondernemer op je pad krijgt.

Naast wij, als partners, zijn er bij ons nog meerdere ondernemers aangesloten, die onze visie delen, zodat we het volledige pallet van het ondernemerschap kunnen ondersteunen. 

Wie zijn de partners?

Alexander Buyze

Wim Oosterheert


Alexander Buyze, partner.

  “Doen wat je leuk vindt en je niet gek laten maken!”

Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan, als interim manager en interne manager bij grote en middelgrote bedrijven. Wat ik daarbij vooral heb geleerd is, dat je je vooral bezig moet houden met projecten en werkzaamheden die je leuk vindt om te doen. Daardoor krijg je de energie en de passie om je werkzaamheden tot een succes te laten verlopen. 

Zelf ben ik tijdens mijn studietijd in Groningen( midden jaren ’90) begonnen met een Huiswerkinstituut, waarbij ik mijn eerst ervaring heb opgedaan als ondernemer en werkgever. Daarbij heb ik een van mijn passies verder kunnen ontwikkelen, namelijk het bijbrengen van kennis aan andere mensen en deze mensen verder te helpen met hun volgende stap in het leven. Dit heeft succesvol door kunnen gaan tot de invoering van het “Studiehuis” in schooljaar 1998-1999. Hier heb ik zelf voor het eerst te maken gehad met het veranderen van de markt en was jammer genoeg genoodzaakt om het Huiswerkinstituut te moeten sluiten, omdat de leerlingen nu huiswerkbegeleiding kregen op school. 

Na mijn afstuderen in 1999 ben ik me gaan toeleggen op een andere manier van dienst verlenen en ben toen mijn eigen consultancy bureau( midden groot 24 werknemers) begonnen op het gebied van Pensioen en Leven bij banken en verzekeraars. Waarbij we ons Actuarieel zijn gaan specialiseren en zelf opdrachten gingen uitvoeren op het gebied van transities en fusies, van producten en disciplines binnen de banken en verzekeraars.

Binnen het bedrijf had ik ook een tak waarbij we ons bezig hebben gehouden met alle faciliteiten waar een ondernemer tegen aanloopt, denk hier bij van het doen van de BTW aangifte tot het opstellen van de jaarstukken en ze daarbij indien gevraagd te dienen van advies. Door de financiële crisis, die begon in 2008, zag ik de werkzaamheden voor mijn medewerkers opdrogen, dan wel abrupt stoppen en was ik genoodzaakt om de werkzaamheden, te verleggen of af te bouwen, wat resulteerde in het beëindigen van het bureau in 2012. 

Wat mij persoonlijk voor de mogelijkheid stelde om een bedrijf in nood aan de andere kant van de wereld in Azië te komen helpen met het opzetten van een kasstroom overzicht en alle overige financiële aspecten inzichtelijk te maken om zo de ondernemer weer in control te krijgen van zijn eigen onderneming. Vervolgens heb ik in de daarop volgende jaren voor meerdere bedrijven soortgelijke werkzaamheden verricht in Singapore, Indonesië en Maleisië. Wat voor mij zeer leerzaam was qua werkcultuur en werk ethiek. 

In de afgelopen vijf jaar in Nederland heb ik als financieel directeur van een IT bedrijf veranderingen en een overname begeleid, waarbij ik mijn ervaringen uit Azië goed heb kunnen gebruiken.

Waarna ik als Hoofd Financiën van een Zorggroep veranderingen heb doorgevoerd om de verliesgevende groep weer winst gevend te maken en structuur aan te brengen, wat binnen alle 6 de werkgebieden van de groep gelukt is.

Ik kan wel stellen dat gezien mijn jaren lange ervaring, mijn motto is “Doen wat je leuk vindt en laat je niet gek maken!”

Graag zou ik samen met mijn collega’s van Divent u willen helpen om ervoor te zorgen dat u weer plezier en passie in het ondernemen gaat krijgen. 

 

 alexander.buyze@divent.nl

 

Wim Oosterheert, Partner.

 “Beter een korte schrik dan een lang misverstand”

 Met meer dan 30 jaar ervaring als manager bij diverse Automotive bedrijven, heb ik veel kennis opgedaan op Sales en After-Sales gebieden.

Kort na mijn studie Autotechniek (Apeldoorn) ben ik een bedrijf gestart, universeel bedrijfswagens. Deze is na enige jaren opgenomen in een groter dealerverband. Hier is voor mij de basis gelegd om met mensen om te gaan in een organisatie.

Bij de Grote Drie in de bedrijfsauto’s heb ik management functies mogen bekleden, bij deze dealers in het Rayon en ook op vestigingsniveau. Door de snelle ontwikkelingen op alle gebied, heb ik gezien dat waakzaam zijn geen keuze is maar een must!

Als u zoekt naar de beste structuur en efficiency, leidend naar het beste (financiële) resultaat?

“Beter een korte schrik dan een lang misverstand”, het past ook bij mijn afkomst uit Groningen (?!). Oprecht en eerlijk, met respect en integriteit en geen misverstanden!

De tijd van pappen en nathouden ligt achter ons. Neem de portefeuille Reparatie & Onderhoud Beheer is deze winstgevend? En waarom? Is die ook nog steeds klantvriendelijk met hoge klanttevredenheid?

Hoe is de werkplaats georganiseerd qua inrichting werkzaamheden, onderdelen voorziening en speciaal gereedschappen? Bij de bouw ingericht en nooit meer geactualiseerd?

Graag zou ik samen met mijn collega’s van Divent u willen helpen om ervoor te zorgen dat u weer plezier en passie in het ondernemen gaat krijgen. 

wim.oosterheert@divent.nl